Søk plass

BARNEHAGENVÅR LINDEBERGVEIEN AVVIKLES 31.07.21

Priser

I Statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldrene skal betale for en heldags barnehageplass i kommunal/privat barnehage. 

Oppholdsbetaling pr. 01.01.20 er kr. 3.135,-

 

Barnehagen tilbyr søskenmoderasjon og inntekstregulert foreldrebetaling, les mer her: 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/foreldrebetaling/