Søk plass

Ønsker du/dere å søke plass hos BarnehagenVår Lindebergveien, gå inn på

Søknadsskjema 

Ta gjerne kontakt med barnehagen om du vil komme på besøk eller har spørsmål vedrørende barnehagen.

Priser

I Statsbudsjettet fastsettes det hvert år hvor mye foreldrene skal betale for en heldags barnehageplass i kommunal/privat barnehage. 

Oppholdsbetaling pr. 01.08.19 er kr. 3.040,-

 

Barnehagen tilbyr søskenmoderasjon og inntekstregulert foreldrebetaling, les mer her: 

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/barnehage/foreldrebetaling/