Barnehagenvår Lindebergveien

BARNEHAGENVÅR LINDEBERGVEIEN AVVIKLES 31.07.21

 

Avdelinger

 

Knoppen

Hvitveis  

 

Avdeling Knoppen

Knoppen er vår småbarnsavdeling med 11 barn i alderen 1-3 år, og vi deler gruppen i tre aldersgrupper.

Vi er ute hver dag og går på tur i vårt fantastiske nærmiljø. En dag i uken går vi på tur i nærmiljøet vårt.

For de yngste barna er den daglige omsorgen, tryggheten og trivsel som står i fokus. Det er gode rutiner for primære behov som soving, spising og kos samtidig som vi ser alle mulighetene som ligger hos hver og en. Vi gir barna gode opplevelser for lek og læring både ute og inne. Sang, rim, regler, eventyrstunder, dans og formingsaktiviteter er noe barna koser seg med til daglig. Så snart barna er trygge i barnehagen går vi ut på turer. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning. Vi legger vekt på empatitrening; kjenne igjen tegn på følelser, sette seg inn i andres sted og vise medfølelse og omtanke. Vi voksne tolker og er lydhør ovenfor barnas ytringer. Alle barna blir sett og hørt.

 

Avdeling Hvitveis

Hvitveis er vår storbarnsavdeling med 20 barn i alderen 3-6 år. Barna deles inn i både aldersblandet og aldersinndelte grupper.

Vi er ute hver dag og går på turer i vårt fantastiske nærmiljø. Vi har et tilbud om skiskole for 4 og5-åringer hver vinter.

Barna får minnerike opplevelser med tilstedeværende voksne. Vi benytter fenomener isom vi oppdager både ute og inne som elementer til undring og oppdagelse. Ved kombinasjon av voksenstyrte aktiviteter og frilek motiveres barna til å bevege seg i forskjellig terreng og bruke kroppen sin. Aking, ski, sykling, latter, fart og spenning er bare noe av det barna opplever på tur. 

Inne på avdelingen koser vi oss med samlingsstunder, eventyr, dans, drama, formingsaktiviteter og frilek. Vi deler ofte avdelingen i mindre grupper. Vi er opptatt av å gi barna gode lekeforutsetninger, der de skal oppleve ro og få bedre kontakt med voksen og barn. En viktig dimensjon i livet er å ha venner. Vi har fokus på å utvikle barnas sosiale kompetanse gjennom hele året både i form av barnas frilek og voksenstyrte aktiviteter. Hovedmålet er å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. 

 

 

Vår pedagogikk

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

 

Vår Visjon: «Barn og voksne hånd i hånd»

De voksnes holdninger av avgjørende for hvordan barna utvikler seg i barnehagen. Vi ser barna som et selvstendig individ, med rettigheter til sine egne opplevelser, erfaringer, følelser og intensjoner.

Hånd i hånd med barna er vi trygge, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi møter barna med annerkjennelse, både gjennom kommunikasjon, holdninger og væremåte.

 

Vi jobber aktivt med fokusområder for Bærumsbarnehagene som er:

  • Språk
  • Kosthold og fysiske aktivitet
  • Psykisk helse
  • Digital kompetanse
  • Foreldresamarbeid

Dette er fokusområder som allerede er godt integrert i vår pedagogiske praksis. Vi skal jobbe videre med alle områder, men vi vil legge mest vekt på fysiske aktivitet og helse.

 

Kosthold

Kostnad for mat i barnehagen er kr 600,- per barn per måned.

Matpengene inkluderer 2 måltider/ dag. Vi serverer varm lunsj fra Bogstad catering mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdager serverer vi brødmat, eller grøt.  På ettermiddagene serverer vi knekkebrød, brødmat. Barna tilbud om melk, frukt og grønnsaker hver dag.

Kostordningen fastettes av foreldrene på høstens foreldremøte.