Vår pedagogikk

Barnehagens innhold skal være allsidig og variert, og utformes slik at hvert enkelt barn får opplevelser og erfaringer som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger.

Samtidig skal innholdet støtte språklig og sosial kompetanse gjennom felles opplevelser og samvær. Barnehagens oppgaver er beskrevet i Lov om barnehager og i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

 

Vår Visjon: «Barn og voksne hånd i hånd»

De voksnes holdninger av avgjørende for hvordan barna utvikler seg i barnehagen. Vi ser barna som et selvstendig individ, med rettigheter til sine egne opplevelser, erfaringer, følelser og intensjoner.

Hånd i hånd med barna er vi trygge, tilgjengelige, støttende og medforskende veiledere i hverdagen. Vi møter barna med annerkjennelse, både gjennom kommunikasjon, holdninger og væremåte.

 

Vi jobber aktivt med fokusområder for Bærumsbarnehagene som er:

  • Språk
  • Kosthold og fysiske aktivitet
  • Psykisk helse
  • Digital kompetanse
  • Foreldresamarbeid

Dette er fokusområder som allerede er godt integrert i vår pedagogiske praksis. Vi skal jobbe videre med alle områder, men vi vil legge mest vekt på fysiske aktivitet og helse.