Vår pedagogikk

Vi har mye fokus på barns rett til medvirkning og er opptatt av at barna skal få være med å bestemme noe av sin hverdag.  Dette gjør vi ved at vi hver uke har ukas barn, hvor det barnet som er ukas barn får litt ekstra oppmerksomhet og får være på å bestemme litt ekstra den uka. Er med på å dekke på bordet, med den voksne og  styre samlingene, velge matsang og velge bok under hvilestund.

Alle barna skal bli sett hver dag. Vi deler barna inn i mindre grupper, enklere for den voksne å se hvert enkelt barn og i mindre grupper er det også lettere for det enkelte barn å bli sett.

Satsningsområde

Musikk
Vi har en musikkpedagog som kommer til oss en gang i uka på høsten. Hver fredag har vi musikksamling med alle barna, enten hver avdeling for seg eller felles for alle barna. Musikk er viktig i alles liv, hver dag. Den er en kanal for leder og sorger. De fleste barn synger/nynner før de kan snakke, men lettere kommuniserer via musikken. Vi synger ofte i samlingene hver dag og vi har sanger som passer til årstiden vi er i og temaene vi jobber med.

Språk
Personalet har vært på en del kurs om språk og vi oppdaterer oss jevnlig. Språk og musikk går inn i hverandre. Vi  jobber en del i grupper. Vi er noen turer på biblioteket og vi leser/ser i bøker ofte i hverdagen. Under hvilingen etter ½ 3 maten, er det som regel en voksen som leser høyt fra en bok. Vi jobber også med språkgrupper.