Barnehagenvår Lindebergveien

BarnehagenVår, Lindebergveien er en liten og intim privateid barnehage. Barnehagen ble etablert i 1991 som den første barnehagen til eier Hanne Klamerholm. Barnehagen ligger i et stille og rolig villaområde på Jar i Bærum. Vi har plass til 30 barn i alderen 1-6 år fordelt på to avdelinger. Vi er 8 ansatte i barnehagen. Mange av barna på småbarnsavdelinga er søsken av de som går på storebarnsavdelinga.

I løpet av mange års drift har barnehagen opparbeidet mange faste tradisjoner. Dette er aktiviteter som både foreldre og barn kan delta i. Aktivitetene er ofte lagt opp som tema i barnehagen og i etterkant en markering hvor foreldre blir invitert. Noen av disse tradisjonene er; Forut aksjon på høsten, høstfest hvor de barna som sluttet før sommeren blir invitert, luciafeiring, karneval, 17. Mai-feiring, bondegårdstur, de eldste barna spiller fotballkamp mot Ruglandveien barnehage og vi avslutter barnehageåret med en sommerfest.

Vi kan tilby barna en god og trygg barnehage der barna er i fokus og de får være med å påvirke sin egen barnehagehverdag. Tryggheten ligger også i at vi er en liten barnehage hvor alle, både barn og voksne kjenner hverandre på tvers av avdelingene. For oss er det viktig at barna utvikler god sosial kompetanse gjennom samspill med barn og voksne. Etablering og utvikling av vennskap blir også viktig i denne sammenheng.

Vi jobber en del med barn i grupper, enten aldersinndelt eller på tvers av alder og avdeling. Aktivitetene i de ulike gruppene varierer, men blir lagt opp etter alder og behov. Eksempler på dette er; språkgruppe, gymgruppe, bakegruppe etc.

Vi har en musikkpedagog som er hos oss en dag i uka. Dette er til inspirasjon både for barn og voksne. Vi er også opptatt av at barna skal ha utetid. Begge avdelingene har fast turdag en gang i uka. Vi benytter oss da primært av nærområdet, men organiserer også lengre turer. Barna får varmmat 2 ganger i uka og hver torsdag baker vi rundstykker.

Det er også knyttet en del aktiviteter til førskolebarna. Egen klubbdag, skiskole, overnatting i barnehagen en natt i mai/juni. For de minste barna står den daglige omsorgen i fokus. Her er vi konstant dialog med foreldre for å tilrettelegge best mulig.

Vi kan tilby foreldrene en engasjert personalgruppe som er glade i å jobbe med barn. Foreldremøter og foreldresamtaler har vi 1-2 ganger i året. Vi er opptatt av at foreldre skal føle seg trygg på barnehagen og at barna har det bra. Vi ønsker oss og har en engasjert foreldregruppe som vi er i konstruktiv dialog med. Mange av foreldrene har hatt barn hos oss i mange år. Dette hjelper oss i å knytte nære bånd til familier samt opprettholde stabilitet hvor tradisjoner og kjennskap til barnehagen opprettholdes.

Vi kan tilby personalet en oversiktlig barnehage med en engasjert eier, som er deltakende i barnehagens drift. Vi har avdelingsmøter og ledermøte en gang i uka. Personalet har også mulighet til å delta på forskjellige kurs. Sikkerhet står i fokus. Personalet er på obligatorisk førstehjelpskurs en gang pr. år. Bærum kommune arrangerer også kursrekker som personal fra de private er velkommen til å delta på. Disse kursene er gratis og har stor nytteverdi.