Kosthold

Barnehagen skal ikke bare være en pedagogisk institusjon, men også helsefremmende. Barnehagens arbeid i forhold til måltider blir også da viktig.Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold enten den er medbrakt eller blir servert.Foreldre har det grunnleggende ansvar for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barns matvaner, kost og helse.Vaner etableres tidlig,- sunn og variert mat og godt tilrettelagte måltider i barnehagen vil bidra til å tidlig legge grunnlag for gode kostvaner.

Noen punkter som er viktige når det gjelder måltider i barnehagen

Settes av god tid til hvert måltid.

Legge til rette for å kunne spise frokost.

Legge til rette for at de voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna.

Sørge for god hygiene før og under måltidet og ved oppbevaring og tilberedning av mat.

Måltidene bør settes sammen av mat fra følgende tre grupper;

1 Grovt brød, grove kornprodukter,poteter,ris og pasta

2 Grønnsaker og frukt/bær

3 Fisk,annen sjømat, kjøtt,ost,egg,bønner,linser etc.

Drikke til måltidene bør være skummet melk,ekstra lettmelk eller lettlmelk. Vann er tørstedrikke mellom måltidene og bør også tilbys til måltidene.

Vi har matservering i barnehagen som er foreldrebetalt pr. tiden 400,-kr. personalet i samarbeid med foreldregruppen avgjør hvilket tilbud som gis.

Matserveringen består av 3 varme måltider pr uke levert fra Bogstad catering. Hjemmebakte grove rundstykker 1 dag i uken. Brødmåltid en dag pr. uke. (stor avdeling har ikke brødmåltid pga turdag og har med seg matpakke hjemmefra.)

Frokost og mat til ettermiddagsmåltid medbringes hjemmefra.

Det serveres vann til varmmat og melk til brødmåltid. Øvrige måltider serveres det vann. For de barna som ikke tåler melk, blir det kjøpt inn evt. lactosefri melk. Foreldre må gi beskjed om dette.